دستگاه قالیشور میزی

دستگاه قالیشور میزی مدل s.b3b

قالیشویی و دستگاه های تمام اتوماتیک قالیشویی