قالیشویی دستی دو برسه

قالیشویی دستی دو برسه

قالیشویی دستی دو برسه با قابلیت تنظیم ارتفاع ۹۸۹۱۹۰۷۶۰۶۸۹+ ۹۸۹۳۵۳۸۱۸۵۸۴+ sakht.bartar[at]yahoo.com info[at]modiran-sakht.com آدرس کارخانه : آذر بایجان شرقی ( تبریز ) – بعد از پلیس راه تبریز مرند، روبروی گمرک سهلان، شهرک صنعتی خواجه مرجان- شرکت مدیران ساخت سپهر آذران… ادامه مطب