مدیران ساخت  با سر لوحه قراردادن این اصل که مشتری ، سرمایه گران بها و مایه حیات هر شرکت بوده و خدمات پس از فروش را مهمترین فرآیند در جذب و نگهداری مشتریان خود می داند .  با به کارگیری تجربیات تمامی شرکت ها و سازمان های فعال در این حوزه و همچنین استفاده از تمامی پشتوانه‌های علمی و فنی خود در ارایه‌ی خدمات به هزاران مشتری، می‌کوشد تا شیوه‌های موثری را در پشتیبانی از خدمات خود در پیش گیرد.